DA DA EN EN

Reklamation

Erhverv

  • Ved mangler/forsinkelse skal køber uden ophold efter levering skriftligt reklamere over for sælger.
  • Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte, hvis reklamation ikke har fundet sted inden for 10 dage efter manglerne er opdaget eller burde være opdaget.
  • Såfremt der konstateres mangler ved produktet på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, vil David Super-Light A/S ombytte varen snarest muligt. Fragtomkostninger i forbindelse med ombytningen afholdes af David Super-Light A/S. Øvrige omkostninger, herunder op- og nedtagning eller fejlsøgning afholdes ikke af David Super-Light A/S.
  • Reklamationer vedr. transportskader skal rettes til transportselskabet straks efter varens modtagelse. Er der mistanke til en evt. transportskade på det modtagne, skal alle fragtpapirerne underskrives ”med forbehold”.

Privat

  • Alle reklamationer skal rettes til forhandleren, hvor du har købt din lampe.
  • Ved udpakning og montering af lampen bør De være opmærksom på, at De ikke skrammer eller ridser lampen med kniv, skruetrækker o. lign. Kontroller indholdet i pakken med det samme. Eventuelle reklamationer mod lampen eller manglende dele skal ske til Deres forhandler snarest muligt efter købet. Husk at medbringe Deres købsfaktura.