DA DA EN EN

Garanti

  • Vi yder 10 års garanti mod rustgennemslag på lampens udvendige metaldele, forudsat at reklamationen finder sted senest 10 år efter købsdatoen og alene mod forevisning af behørig dokumentation for købet. Garantien omfatter alene omlevering af det solgte og således ikke følgeomkostninger, herunder reparationsomkostninger.
  • Garantien dækker ikke forhold, som følge af kondensvand, manglende vedligeholdelse, fejlagtig anvendelse, egne reparationer eller force majeure.
  • Ved omlevering løber garantien fra den oprindelige købsdato.

 

  • Ved omlevering vil alene den fejlbehæftede del blive omleveret, uanset at der kan være mindre forskelle i farve, design eller lignende.
  • Ovennævnte garanti gælder udelukkende effekter i varmgalvaniseret stål. Øvrige materialer såsom rustfri stål og emner i pulverlakeret udførelse er således ikke omfattet af 10 års garanti mod rustgennemslag.
  • Ovennævnte garanti bortfalder såfremt effekterne er monteret i bede eller områder med LECA, træflis eller tildækket af jord.