DA DA EN EN

Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik – oplysningspligt til kunder/leverandør

David Super-Light (CVR nr. 20053283) vil helt naturligt indsamle personoplysninger om sine fysiske kunder (eller hvis kunden er et A/S eller ApS selskabets fysiske repræsentant). Når David Super-Light indsamler og behandler oplysninger om fysiske personer, skal David Super-Light efter databeskyttelseslovens artikel 13 og 14 oplyse om dette forhold.

Som led i indgåelsen af en aftale behandler David Super-Light, som såkaldt “dataansvarlig”, en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelseforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af aftalen med dig (og/eller den virksomhed som du repræsenterer).

Dine personoplysninger vil evt. blive videregivet til relevante samarbejdspartnere f.eks. leverandører, offentlige myndigheder, forsikring og rådgivere med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler David Super-Light evt. almindelige personoplysninger om dig hos offentlige myndigheder og i forbindelse med forsikring.

David Super-Light vil opbevare/gemme dine personoplysninger efter gældende regler.

Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, David Super-Light behandler om dig:

    • Retten til indsigt
    • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
    • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en behandling

Har du specifikke spørgsmål om brugen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på
mail@davidsuperlight.dk.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk